سولفات پتاسیم حاوی دوعنصرضروری پتاسیم و گوگرد برای رشد گیاهان می باشد که در شکل های مختلف پودری و گرانوله در صنایع مختلفی مانند کشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرد. از این ترکیب به دلیل حلالیت بالای که دارد می توان در زمان قبل از کاشت محصولات زراعی و یا همراه با کود اوره به صورت سرک جهت بهبود رشد و کیفیت محصولات کشاورزی استفاده نمود.

پتاسیم یکی از مواد کلیدی برای گیاهان است که درساخت پروتئین، نشاسته و قندها، افزایش فعالیت آنزیم ها، افزایش میزان فوتوسنتز، کنترل جریان آب عبوری از گیاه نقش بسزایی دارد.

به دلیل قطر کم ذرات این کود، محلولپاشی با کیفیت و نتیجه بهتری بر روی گیاهان اتفاق می افتد. این ماده در دوزهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که این عمل باعث جلوگیری از انباشت پتاسیم مازاد در گیاه می­ شود و همچنین از آسیب­ های ناشی از شوری نمک حاوی کلر جلوگیری می­ کند.

از این ماده به صورت عمده جهت بهبود در تولید محصولاتی مانند گندم، ذرت، پنبه، یونجه و بادام زمینی استفاده می شود. زمان جذب پتاسیم در گیاهان مختلف متفاوت است. با این حال اکثر گیاهان پتاسیم خود را در مراحل اولیه رشد جذب می­کنند، بنابراین بهترین زمان مصرف کود سولفات پتاسیم هنگام کاشت محصول و یا در مراحل اولیه رشد آن است.

آزمایشات بر روی ذرت نشان داده است که 70 تا 80 درصد پتاسیم در زمان پیشرفت به سوی بلوغ و گلدهی گیاه و 100 درصد پتاسیم در سه تا چهار هفته پس از گلدهی جذب می شود.