کود نیتروژنه NF2805 ترکیبی از نیترات آمونیوم و اوره همراه با اسید فولویک است که بهترین شرایط را برای رشد رویشی محصولات گیاهی فراهم میکند. این کود برای کلیه گیاهان (زراعی)، (باغی) و (گلخانه‌ای) قابل استفاده می‌باشد.

NF2805 علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه، عامل بازدارنده فرایند نیتریفیکاسیون و تثبیت نیتروژن می‌باشد و باعث ماندگاری بیشتر نیتروژن در محیط ریشه می‌گردد.همچنین رهایش آنرا هوشمندانه تنظیم می‌کند و باعث آزادسازی تدریجی نیتروژن در محیط ریشه می‌شود. دیگر ویژگی منحصر به فرد این محصول‌، فولویک اسید موجود در آن بوده که با خاصیت کمپلکس کنندگی خود باعث بهبود شرایط خاک، جذب عناصر و در نهایت خاصلخیزی و تغذیه بهتر توسط گیاه خواد شد.

همچنین نیتروژن موجود در این کود به سه شکل نیترات، آمونیوم و مولکول اوره در اختیار گیاه قرار میگیرد لذا حداکثر کارایی جذب توسط گیاه را خواهد داشت.

  • آزارگاتاNF 2805 کود نیتروژنه بهبود دهنده خاک
W/W %ترکیبات
28%نیتروژن کل
7%نیتروژن آمونیوم
7%نیتروزن نیتراتی
14%نیتروژن اوره
0.5 %اسید فولویک
6-7pH

کود نیتروژنه آزارگاتا ترکیبی از نیترات، آمونیوم و اوره همراه با اسید فولویک  می باشد که بهترین شرایط برای رشد رویشی  محصولات گیاهی را فراهم می کند. این محصول برای کلیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای قابل استفاده می باشد. این ترکیب علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه، عامل بازدارنده فرایند نیتریفیکاسیون و تثبیت نیتروژن می باشد و باعث ماندگاری بیشتر نیتروژن در محیط ریشه می گردد. همچنین این کود دارای خاصیت کند رهایی بوده و باعث آزاد سازی تدریجی نیتروزن در محیط ریشه شده  که این قابلیت باعث استفاده این کود قبل از کشت محصولات زراعی بدون نگرانی از تثبیت عناصر خواهد شد. قابل ذکر است از ویژگی های منحصر به فرد این محصول، فولویک اسید موجود  در آن بوده که با خاصیت کمپلکس کنندگی خود باعث بهبود شرایط خاک، جذب عناصر و در نهایت حاصلخیزی و تغذیه بهتر توسط گیاه خواهد شد.

ویژگی منحصر به فرد

  • تامین سریع نیتروژن مورد نیاز گیاه
  • بهبود خصوصیات شیمیایی خاک
  • بهبود توسعه ریشه و کمک به تعادل عناصر در محیط ریشه
  • کاهش موضعی pH محیط ریشه

طریقه مصرف

زمان مصرفمیزان مصرفمحصولات
در زمان رشد رویشی گیاهان

 

آبیاری: 30 -50 لیتر در هکتار
محلول پاشی : 3-6 لیتر در هزار لیتر آب
کلیه گیاهان کشاورزی و زراعی و باغی

قابلیت اختلاط

  • قبل از اختلاط به صورت آزمایشی در سطحی کوچک امتحان شود.
  • قابلیت اختلاط با اکثر کودها را دارا می باشد.