کود نیتروژنه NS2705 ترکیبی از نیترات آمونیوم و اوره همراه با اسید فولویک است که بهترین شرایط را برای رشد رویشی محصولات گیاهی فراهم میکند. این کود برای کلیه گیاهان (زراعی)، (باغی) و (گلخانه‌ای) قابل استفاده می‌باشد.

NS2705 علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه، عامل بازدارنده فرایند نیتریفیکاسیون و تثبیت نیتروژن می‌باشد و باعث ماندگاری بیشتر نیتروژن در محیط ریشه می‌گردد.همچنین رهایش آنرا هوشمندانه تنظیم می‌کند و باعث آزادسازی تدریجی نیتروژن در محیط ریشه می‌شود. دیگر ویژگی منحصر به فرد این محصول‌، فولویک اسید موجود در آن بوده که با خاصیت کمپلکس کنندگی خود باعث بهبود شرایط خاک، جذب عناصر و در نهایت خاصلخیزی و تغذیه بهتر توسط گیاه خواد شد.

همچنین نیتروژن موجود در این کود به سه شکل نیترات، آمونیوم و مولکول اوره در اختیار گیاه قرار میگیرد لذا حداکثر کارایی جذب توسط گیاه را خواهد داشت.

  • آزارگاتاNS 2705 کود نیتروژنه مناسب خاک های قلیایی
W/W %ترکیبات
27%نیتروژن کل
7%نیتروژن آمونیوم
6%نیتروزن نیتراتی
14%نیتروژن اوره
5%گوگرد محلول
4-6pH

کود نیتروژنه آزارگاتا ترکیبی از نیترات، آمونیوم و اوره همراه با گوگرد  می باشد که بهترین شرایط برای رشد رویشی  محصولات گیاهی را فراهم می کند. این محصول برای کلیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای قابل استفاده می باشد. این ترکیب علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه، عامل بازدارنده فرایند نیتریفیکاسیون و تثبیت نیتروژن می باشد و باعث ماندگاری بیشتر نیتروژن در محیط ریشه می گردد. همچنین این ترکیب دارای خاصیت کند رهایی می باشد و باعث آزاد سازی تدریجی نیتروژن در محیط ریشه می شود. که این قابلیت باعث استفاده این کود قبل از کشت محصولات زراعی بدون نگرانی از تثبیت عناصر می گردد. وجود گوگرد در این ترکیب علاوه بر افزایش جذب نیتروژن، باعث کاهش pH  محیط ریشه میگردد و برای خاک های قلیایی  مناسب می باشد.

ویژگی منحصر به فرد

  • تامین سریع نیتروژن مورد نیاز گیاه
  • بهبود خصوصیات شیمیایی خاک
  • بهبود توسعه ریشه و کمک به تعادل عناصر در محیط ریشه
  • کاهش موضعیpH   محیط ریشه و افزایش قابلیت جذب عناصر

طریقه مصرف

زمان مصرفمیزان مصرفمحصولات
در زمان رشد رویشی گیاهانآبیاری: 30 -50 لیتر در هکتار
محلول پاشی : 3-6 لیتر در هزار لیتر آب
کلیه گیاهان کشاورزی و زراعی و باغی

قابلیت اختلاط

  • قبل از اختلاط به صورت آزمایشی در سطحی کوچک امتحان شود.
  • قابلیت اختلاط با انواع کودها را دارا می باشد