شرکت پترو پالیز کیمیا عرضه کننده کود دی آمونیوم فسفات (DAP)

تولیدی شرکت پتروشیمی رازی در سراسر کشور

دی آمونیوم فسفات پتروشیمی رازی

کود دی آمونیوم فسفات از واکنش آمونیاک (هم خانواده نمکها) با اسید فسفریک تولید می شود. عنصر فسفر P دومین عنصر مهم از سه عنصر اصلی (NPK) در خاک است و یکی از مهم ترین مواد مغذی برای رشد و باروری گیاهان است که بشکل گرانول ساخته می شود. این کود یکی از کودهای شامل نیتروژن و فسفر است. این کود معمولا در مناطقی که خاک با کمبود نیتروژن و فسفر مواجه است استفاده می شود. قسمت عمده ی آمونیوم فسفات تولید شده به صورت کود و در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی در صنایع دیگر کاربرد دارد. فسفات شرکت رازی و محتوای مواد مغذی این کود باعث شده که بیشترین متقاضی را داشته باشد.

آنالیز کود دی آمونیوم فسفات رازی

آمونیوم فسفات حاوی 46٪  فسفر و 18٪  نیتروژن است. آمونیوم فسفات یک واکنش قلیایی دارد و نتیجه اثر آن  اسیدیته شدن خاک است. فرمول کود از (DAP 18-46-0  )است درجه بالای کود، حلالیت بالا در آب و شکل دانه این کود، مزایای اصلی این کود می باشد. فسفات آمونیوم ،به واسطه نمک های غیر آلی ساخته شده که توسط واکنش میان اسید فسفریک و آمونیاک هستند. در قسمت عمده ای از بازار آمونیوم فسفات به عنوان یک کود شیمیایی مصرف می شود.

 • فرمول شیمیایی: HPO4(NH4)2
 • جرم مولکولی: 132/06 g/mol
 • دانسیته: 1/62 g/cm3

تجزيه ضمانت شده برحسب درصد وزنی:

 • حداقل نیتروژن کل  (%18)
 • حداقل نیتروژن آمونیاکی  (%18)
 • حداقل فسفر محلول قابل جذب (P2O (46%
 • حداقل فسفرمحلول درآب  (P2O5  (41%
 • حداکثررطوبت (%1)
 • حداقل مقدارظرافت با اندازه 2تا 4 میلیمتر  (%90)

مزایای کود دی آمونیوم فسفات رازی

 • افزایش سوخت و ساز در گیاهان
 • تسریع بخشیدن به رشد ساقه و برگها بخصوص ریشه دهی بیشتر
 • جذب بیشترعنصرهای ریز مغزی در خاک توسط ریشه های گیاهان
 • زودرسی و باردهی بیشتر با ایجاد ساختار تولید گرده، در شکل گیری دانه و گل
 • باعث استقامت گل بر روی درختان می شود
 • افزایش گلدهی و تسریع در رسیدن میوه ها
 • فعالیت باکتری های موجود در زمین را بالا میبرد
 • مقدار فسفر این کود باعث ایجاد مقاومت pH اسیدی خاک در شرایط پایدار، مقاومت گیاه را در برابر سرمازدگی افزایش و باعث بیشتر شدن محصول می شود.

فسفر عنصر ضروری  برای گیاه محسوب می گردد و  بعد از نیتروژن ماده مغذی محدود کننده در خاک است. فسفر به تجمع قند در ریشه ها کمک می نماید، جهت رشد، فتوسنتز و انتقال انرژی در گیاه حیاتی می باشد  و در تمامی سلول های گیاهی زنده وجود دارد.

نحوه مصرف دی آمونیوم فسفات

کود دی آمونیم فسفات نیز به طور مستقیم به خاک داده می شوند. هنگامی که فسفات در زمان کاشت داده می شود باید توجه داشت که جای مناسب برای بذرفراهم گردد، به ویژه هنگامی که خاک قلیایی است، زیرا در این شرایط جوانه ممکن است توسط آمونیاک آسیب دیده شود.

برای درختان میوه بشکل روش چاله کود استفاده میشود . چاله ها در مسیر آب آبیاری احداث گردند. درحفر چاله باید طوری عمل شودکه به ریشه های ضخیم آسیبی وارد نشود. مقدار مصرف کود فسفات ،بر اساس سن و میزان آبیاری (دیم یا آبی بودن) متفاوت می‌باشد.

در زراعت همراه با شخم یا توسط دستگاه بذرکار و یا بصورت دست پاش به خاک داده میشود.

مقدار مصرف دی آمونیوم فسفات

معمولا برای درختان 3 تا 5 سال به ازای هر درخت 250 تا 300 گرم و درختان پنج سال به بالا 0/5 تا 1/5کیلوگرم در چند نقطه دور درخت استفاده می‌شود.

دستورالعمل مصرف در زراعت کشت آبی 100 تا 200 کیلوگرم برهکتار-کشت دیم 50 تا 100کیلوگرم برهکتار

زمان مصرف دی آمونیوم فسفات

زمان مصرف کود شیمیایی تأثیر زیادی بر عملکرد محصول دارد. به گونه ای که زمان مناسب استفاده از کود باعث افزایش بازدهی، کاهش تلفات مواد مغذی، افزایش راندمان مصرف مواد مغذی و جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست می شود. استفاده از کودهای شیمیایی در زمان نادرست ممکن است باعث از بین رفتن یا بطور کلی هدر رفت کود و حتی آسیب رساندن به محصول شود.در هر زمان و یا هر فصلی می توان از این کود استفاده کرد در هر بخش از رشد گیاه مثل جوانه زدن، گل دادن و بارددهی می توان آن را با خاک ترکیب نمود.